Köpvillkor


1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Solhantverk bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Solhantverk har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.


2. Pris

I priserna ingår moms med 25 % Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Solhantverk inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.


3. Frakt

Frakt tillkommer. Vi skickar idag våra varor med Posten som rekommenderat brev eller som postpaket.


4. Betalningsvillkor


PAYPAL

Vi samarbetar med Paypal, som är en snabb och pålitlig leverantör av betalningar via Internet och certifierad enligt industrins förhöjda säkerhet PCI- DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och CISP (Kortinnehavaren Information Security Program). Du kan välja att finansiera betalningen med hjälp av kreditkort kopplat till ditt Paypal-konto eller från ditt paypal kontosaldo .


För mer information, besök www.paypal.com


5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom5-10 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste produceras kan leveranstiden vara något längre.


6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.


7. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Observera att detta inte gäller namnsmyckena eller specialbeställda smycken då dessa görs helt enligt era egna beskrivningar . Namnsmyckena och specialbeställda smycken går alltså inte att reklammera annat än om vi mot förmodan stavat fel eller om det är fråga om materialfel.


8. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Solhantverk  följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.


9. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.


10. Övrig information
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Produkternas verkliga färger kan på grund av tekniska skäl inte garanterat överensstämma med de färger som visas på datorns skärm.


11. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.


http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/